სამოქალაქო სამართალი

სამოქალაქო სამართალი არის სამართლის დარგი, რომელიც არეგულირებს სამართლებრივად თანასწორი სუბიექტების (ფიზიკური და იურიდიული პირების) ურთიერთობებს. იურიდიული კომპანია „კარდინალი“ გთავაზობთ სრულ მომსახურებას სამოქალაქო სამართლის დარგში გაერთიანებულ ყველა სფეროში